Alapszolgáltatásaink:

Család-és gyermekjóléti szolgáltatás

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Idősek Klubja

 

Szakosított ellátás:

Idősek Otthona

 

Egyéb: 

Önkormányzati Főzőkonyha