Letölthető dokumentumok

Szociális étkeztetés

Idősek Otthonába történő elhelyezéshez szükséges nyomtatványok

Házi segítségnyújtás

 

Jogszabályok

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeleta személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

29/1993. (II. 17.) Korm. rendeleta személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról