Tájékoztatás idősek nappali ellátásáról

Az Idősek Otthona Nyírkarász, Fő út 21/a tájékoztatja a településen élőket, hogy az intézményben lehetőséget biztosítunk nappali ellátás igénybevételére. Az Idősek klubjába felvételét kérheti a saját otthonában élő időskorú, illetve az a 18. életévét betöltött személy is, akinek egészségi /akár súlyosabb is/ és mentális állapota az ellátást indokolja.

A nappali ellátás keretében (napi 8 órában) lehetőség van olyan időskorú emberek felügyeletére, amit a család nem vagy csak nehezen tud megoldani.

A klub engedélyezett férőhelye 20 fő.

A szolgáltatás feladatai:

  • szabadidős programok szervezése
  • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz /pl.: kórházi kontroll vizsgálat, időpontkérés, betegszállító leszervezése/ való hozzájutás segítése,
  • hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
  • igény szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása

A klubtagok számára barátságos, otthonos környezetet biztosítunk. A tagok az ebédlőben, a teraszon, valamint a pihenőszobában tölthetik el az időt.

A klubban lehetőség van a szabadidő hasznos eltöltésére. Figyelembe véve a tagok fizikai és mentális állapotát, egyénileg, személyre szabottan foglalkozunk mindenkivel.

A klubban tisztálkodási és mosási lehetőséggel minden tagunk élhet.

Szem előtt tartva az életkori sajátosságokat, betegségeket, kiemelt kapcsolatot tartunk a háziorvossal, igény szerint a megfelelő szakorvossal. Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, a betegségek megelőzésére. Vállaljuk a tagok állandó gyógyszereinek felíratását, kiváltását. Rendszeres vérnyomás ellenőrzést biztosítunk, illetve igény szerint vércukormérést végzünk.

Térítési díjak:

A klubtagság ingyenes.

Az étkeztetés térítésmentes vagy térítéses, jövedelmi viszonyok alapján.

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket akadálymentesített intézményünkbe, ahol tágas, világos ebédlő, barátságos pihenőszoba, társalgó és szakképzett gondozónők biztosítják a családias hangulatot.

Nyitvatartási idő: Hétfőtől-Csütörtökig 800 – 1600

                   Péntek: 800-1300

Érdeklődni lehet: Matóné Kis Edit szoc. gondozó

Elérhetőségünk: 06-45/610-919

E-mail: idosekotthona@nyirkarasz.hu

Kocsisné Imre Beáta

   intézményvezető